Friday, March 02, 2007

好財政 “獅” (07-08 年度)

糖糖 派完糖,你滿意嗎?感覺上好似係放粒方糖落你果大碗苦茶,仲話要分開粒方糖幾小塊,每隔幾個月先放落去苦茶到,會甜得持久些... 到底係咪真係有甜味真係得佢知囉。 或者真係會甜到唔知講咩好...

假如你係沒甚麼扣稅額可用來扣稅,而只係受惠邊際稅階及邊際稅率回復至 2002-03 年度的水平人,用個計數機計下,便會大概見到薪俸稅有甚麼不同了。XML Master Cert Group

Google Groups
XML Master Certification
Visit this group